15. lokakuuta 2019

Perhesalaisuudet


Oletko huomannut, että perheessäsi tai suvussasi on tarinoita, joista vaietaan tai niistä puhutaan vain tiettyjen henkilöiden kanssa? Usein joku tietää jotakin asiasta, josta on visusti vaiettu joiltakin toisilta. Nämä perhesalaisuudet voivat kulkea sukupolvelta toiselle. Lähes kaikilla niitä lienee.

Salaisuuksia voidaan luokitella niiden sisällön mukaan. Sirkku Suontausta-Kyläinpää käyttää Perhesalaisuudet, Vaikenemisesta vapauteen – kirjassaan luokittelua tapahtumiin ja henkilökohtaisiin seikkoihin. Seuraavaksi esimerkkejä asioista, jotka voivat olla perhesalaisuuksia.


Tapahtumat

1.        Syntymää koskevat: avioton syntyperä, raskauden keskeytys, keskenmeno, adoptio
2.        Seksuaalista toimintaa koskevat: uskottomuus
3.        Rahaa koskevat: veronkierto, perimys, testamenttisaannot
4.        Rikollista menettelyä koskevat: tuomiot, laittomuudet
5.        Työhön liittyvät: potkut, salainen työ
6.        Kuolemaan liittyvät: itsemurha, kuolemansyy
7.        Väkivaltaiset: itseen tai toiseen kohdistuva väkivalta
8.        Psyykkisiin sairauksiin liittyvät tapahtumat
9.        Avun hakeminen ammattiauttajalta

Henkilökohtaiset seikat

1.        Biologisperusteiset
a.        Fysiologinen: lapsettomuus, uudet hedelmöitystekniikat, seksuaalitoiminnan häiriöt
b.       Orgaaninen: krooniset sairaudet
c.        Geneettinen: perinnölliset sairaudet ja häiriöt
2.        Toiminnalliset
a.        Käyttäytyminen: fobiat, riippuvuudet
b.       Ajatukset, asenteet, fantasiat
c.        Emootiot: mistä todella pitää ja mitä inhoaa
3.        Perheen ja suvun tausta: siirtolaisuus, luokkaerot


Nämä ovat ainakin minulle hyvin tuttuja. Useimmista kohdista tunnistan tarinoita omasta suvustani ja perheestäni.

Salaisuuteen liittyy usein häpeä. Asiasta ei voi puhua, koska se tuntuu niin häpeälliseltä.

Toisinaan pelko estää puhumasta. On tilanteita, joissa on suorastaan hengenvaarallista paljastaa jotakin.

Joskus vaikenemisella pyritään välttämään aiheuttamasta tuskaa läheisille. Asia on niin kipeä, ettei siitä voi heti puhua. Saatetaan esimerkiksi odottaa lapsen kasvamista sopivan ikäiseksi tai omien tunteiden selkiintymistä. Sitten päivät muuttuvat kuukausiksi ja kuukaudet vuosiksi. Koskaan ei tunnu olevan oikea aika. 

Vanhemman kuolinvuoteella lapsi saattaa kuulla tietoja, jotka ovat olleet merkittävä osa hänen elämänhistoriaansa. Saattaa jää paljon kysymyksiä ilman vastauksia. Identiteettiä on alettava rakentaa uudelleen murusista. Monenlaisia tunteita herää, jos huomaa monien muiden tienneen salaisuudesta ja itse olleensa tietopaitsiossa. 


Mitä perhesalaisuudesta seuraa?

Salaaminen vie hirveästi energiaa. Salaisuuden kantaminen on raskasta. Ihminen ei voi olla aidosti oma itsensä. Jotain on rajattava pois. Saattaa seurata ulkopuolisuuden ja yksinäisyyden tunteita, jotka vaikuttavat koko elämään.

Salaaminen saattaa vaikeuttaa itsestä kertomista ja vaikuttaa vaikeutena solmia ihmissuhteita. Se saattaa vaikuttaa hyvin monilla elämänalueilla. Voi olla vaikea luottaa ihmisiin.

Psykoanalyytikko Martti Siirla on sanonut: "Se, mikä ei tule yhdessä jaetuksi, tulee jonkun kannettavaksi." 

Tiedostamattomaan kätketyt traumat voivat tulla esille vasta aikuisena. Hankalinta on, että perhesalaisuus voi siirtyä sukupolvelta toiselle. Puhutaan ylisukupolvisuudesta ja taakkasiirtymästä

Lapset saavat kannettavakseen sen, mitä toiset eivät voi ajatella tai sanoa. Terapeuttisen sukupuun kehittäjä Murray Bowen ajattelee, että lapsen ongelmat ovat useiin vähintään kolmen sukupolven ongelmia. Seuraavissa sukupolvissa perhesalaisuus saattaa oireilla esimerkiksi epämääräisinä fyysisinä sairauksina ja kiputiloina, joihin ei löydy lääketieteellistä selitystä.
Perhesalaisuudet perhekonstellaatiossa

Toisinaan perhesalaisuudet voivat näyttäytyä perhekonstellaatiossa. Konstellaatiossa omaa tilannetta on mahdollista tarkastella ulkoapäin, jolloin uusi näkökulma tarjoaa uudenlaisia tarkastelumahdollisuuksia jumittuneisiin tilanteisiin. 

Asiakas saa mahdollisuuden nähdä enemmän vaihtoehtoja ja hän voi vapautua kokemaan omaa elämäänsä täydemmin kuin aiemmin. Yhteys omaan sukuun voi tulla vahvasti koetuksi ja ymmärrys elämäntilanteisiin vaikuttaneisiin asioihin tulee ymmärrettäväksi, jolloin menneisyyden kanssa on mahdollista tehdä rauha.


Lue lisää

Käy tykkäämässä Naavapukuisen naisen Facebook-sivusta täällä