31. tammikuuta 2021

Sukusalaisuudet

 

Suvun vaietut tarinat

Perhekonstellaation avulla päästään käsiksi ja tehdään näkyväksi ylisukupolvisesti vaikuttavia asioita. Perhekonstellaatiotyöpajoihin osallistuminen on saanut minut miettimään ja selvittämään omaan sukuuni kuuluvia tarinoita.

Miksi joitakin tarinoita kerrotaan mielellään eri yhteyksissä ja miksi joistakin visusti vaietaan? Osa tarinoista pyrkii esille vuosien, joskus vuosikymmenien jälkeen. Jotkut asiat ovat niin kipeitä, että niiden päähenkilöiden pitää kuolla ennen kuin tarinat pystytään avaamaan. Veikkaan, että osa tarinoista menee haudan poveen ihmisten siirtyessä mananmaille. Mutta, meneekö sittenkään?

Mistä johtuu, että tietyt sairaudet, kuten vaikka isäni suvussa päihdeongelmat ja äidin puolella muistisairaudet, tuntuvat siirtyvän sukupolvelta toiselle? Samaa voi ihmetellä muissakin asioissa. Miten eri sukupolvien äitien lapset eri syistä päätyvät toisten, vaikkakin turvallisten aikuisten, kasvattamiksi? Mistä johtuvat erimielisyydet sisarusten välillä? Miksi joku eristäytyy? Toinen sanoutuu irti sukulaissuhteista? Kolmas haluaa ylläpitää yhteyttä?

Voisiko syy löytyä suvun ja perheen vaietusta tarinoista? Siitä surusta, jolle ei ollut tilaa keskenmenon, raskaudenkeskeytyksen, lasten kuoleman tai sairauksien kohdatessa. Häpeästä, inhosta, voimattomuudesta, kivusta, kun tuttu sukulaismies raiskasi. Lapsista, jotka syntyivät vahingossa, lehtolapsista tai niistä, jotka eivät koskaan syntyneet, vaikka heitä kovasti toivottiin. Lapsista, jotka eivät täyttäneet vanhempien toiveita. Huolesta, kun turhaan odotti jotakuta kotiin palaavaksi.

Epätietoisuudesta ja surusta, kun sairaus tarttui kovin käsin perheenjäseniin tai kuolema vei äkisti hautaan. Monta kertaa. Taas ja taas. Vastuusta, joka lankesi kannettavaksi liian varhain. Pelosta, joka siirtyi ilman sanoja. Tuskasta ja surusta, joka valui lapsiin äidinmaidossa tai kulki näkymättömiä siltoja pitkin isän hartioilta lasten kannattavaksi. Kärsimyksestä, joka oli läsnä, mutta piilossa. Sanattomana.

Nöyrtymisestä elämän pakottaessa perheen maantielle. Pakkohuutokaupasta. Konkursseista. Pula-ajasta. Sodasta. Rintamakarkuruudesta. Vankilatuomioista. Kännissä ajamisesta. Murhasta. Mielisairaalaan unohtamisesta. Avioeroista. Perheväkivallasta. Kun piti paeta. Lähteä kotoa, kotiseudulta, kotimaasta.

Niistä pienistä hetkistä, vuosista ja vuosikymmenistä, kokonaisista ihmiselämistä. Kun tiesi, että kaikki ei ole kunnossa, mutta sille ei ollut sanoja. Kun asioista ei puhuttu. Koska ei voitu. Ne olivat liian kipeitä. Kun vaikeneminen oli keino selvitä.


Kaikki edellä kuvaamani asiat ovat osa minua, osa perheeni ja sukuni vaiettuja tarinoita. Minulle ne ovat alkaneet puhua uudella tavalla. Niin uskomatonta kuin se onkin, tarinoiden takaa löytyy rakkaus. Sen olen saanut perhekonstellaatioissa kokea toistuvasti.

Oletko huomannut, että perheessäsi tai suvussasi on tarinoita, joista vaietaan tai niistä puhutaan vain tiettyjen henkilöiden kanssa? Usein joku tietää jotakin asiasta, josta on visusti vaiettu joiltakin toisilta. Nämä perhesalaisuudet voivat kulkea sukupolvelta toiselle.

 

Salaisuuksien luokittelu

Salaisuuksia voidaan luokitella niiden sisällön mukaan. Sirkku Suontausta-Kyläinpää käyttää Perhesalaisuudet, Vaikenemisesta vapauteen – kirjassaan luokittelua tapahtumiin ja henkilökohtaisiin seikkoihin. Seuraavaksi esimerkkejä asioista, jotka voivat olla perhesalaisuuksia.

Tapahtumat

1.        Syntymää koskevat: avioton syntyperä, raskauden keskeytys, keskenmeno, adoptio

2.        Seksuaalista toimintaa koskevat: uskottomuus

3.        Rahaa koskevat: veronkierto, perimys, testamenttisaannot

4.        Rikollista menettelyä koskevat: tuomiot, laittomuudet

5.        Työhön liittyvät: potkut, salainen työ

6.        Kuolemaan liittyvät: itsemurha, kuolemansyy

7.        Väkivaltaiset: itseen tai toiseen kohdistuva väkivalta

8.        Psyykkisiin sairauksiin liittyvät tapahtumat

9.        Avun hakeminen ammattiauttajalta


Henkilökohtaiset seikat

           A. Biologisperusteiset

-        Fysiologinen: lapsettomuus, uudet hedelmöitystekniikat, seksuaalitoiminnan häiriöt

-        Orgaaninen: krooniset sairaudet

-        Geneettinen: perinnölliset sairaudet ja häiriöt 

 

          B. Toiminnalliset

-        Käyttäytyminen: fobiat, riippuvuudet

-        Ajatukset, asenteet, fantasiat

-        Emootiot: mistä todella pitää ja mitä inhoaa

Perheen ja suvun tausta: siirtolaisuus, luokkaerot

 

Miksi vaietaan?

Salaisuudet ovat minulle hyvin tuttuja, kuten jo aluksi kirjoitin. Useimmista kohdista tunnistan tarinoita omasta suvustani ja perheestäni. Niin on muillakin ihmisillä. Vaikka salaisuudet ovat tavallisia, voi niiden avaaminen olla vaikeaa.Salaisuuteen liittyy usein häpeä. Asiasta ei voi puhua, koska se tuntuu niin häpeälliseltä. Toisinaan pelko estää puhumasta. On tilanteita, joissa on suorastaan hengenvaarallista paljastaa jotakin.

Joskus vaikenemisella pyritään välttämään aiheuttamasta tuskaa läheisille. Asia on niin kipeä, ettei siitä voi heti puhua. Saatetaan esimerkiksi odottaa lapsen kasvamista sopivan ikäiseksi tai omien tunteiden selkiintymistä. Sitten päivät muuttuvat kuukausiksi ja kuukaudet vuosiksi. Koskaan ei tunnu olevan oikea aika. 

Vanhemman kuolinvuoteella tai kuoleman jälkeen lapsi saattaa kuulla tietoja, jotka ovat olleet merkittävä osa hänen elämänhistoriaansa. Saattaa jäädä paljon kysymyksiä ilman vastauksia. Identiteettiä on alettava rakentaa uudelleen murusista. Monenlaisia tunteita herää, jos huomaa monien muiden tienneen salaisuudesta ja itse olleensa tietopaitsiossa. 

 

Mitä perhesalaisuudesta seuraa?

Salaisuuden kantaminen on raskasta. Salaaminen vie hirveästi energiaa. Ihminen ei voi olla aidosti oma itsensä. Jotain on rajattava pois. Saattaa seurata ulkopuolisuuden ja yksinäisyyden tunteita, jotka vaikuttavat koko elämään.

Salaaminen saattaa vaikeuttaa itsestä kertomista ja vaikuttaa vaikeutena solmia ihmissuhteita. Se saattaa vaikuttaa hyvin monilla elämänalueilla. Voi olla vaikea luottaa ihmisiin.

Salaisuudet voivat olla tunnesalaisuuksia, käyttäytymismallien tai reagointapojen ketjuuntumisia. Tiedostamattomaan kätketyt salaisuudet voivat tulla esille vasta aikuisena. Epämääräinen möykky sisällä saattaa paljastua perhesalaisuudeksi. Möykky pienenee tai katoaa, kun salaisuus avautuu.

Psykoanalyytikko Martti Siirla on sanonut viisaasti: "Se, mikä ei tule yhdessä jaetuksi, tulee jonkun kannettavaksi." 

Salaisuudet voivat siirtyä epigeneettisesti ja myös puheen kautta, jolloin suoraan kielletään asiasta puhuminen. Epigeneettisillä tekijöillä tarkoitetaan geenien toimintaan vaikuttavia solusukupolvesta toiseen periytyviä säätelytekijöitä, jotka eivät muuta dna:n emäsjärjestystä. Toisin kuin geenimuutos, epigeneettinen vaikutus voi myös purkautua. 


Hankalinta onkin, että perhesalaisuus voi siirtyä sukupolvelta toiselle. Puhutaan ylisukupolvisuudesta tai taakkasiirtymästä. Lapset saavat kannettavakseen sen, mitä toiset eivät voi ajatella tai sanoa. Terapeuttisen sukupuun kehittäjä Murray Bowen ajattelee, että lapsen ongelmat ovat usein vähintään kolmen sukupolven ongelmia. Seuraavissa sukupolvissa perhesalaisuus saattaa oireilla esimerkiksi epämääräisinä fyysisinä sairauksina ja kiputiloina, joihin ei löydy lääketieteellistä selitystä.

 

Perhesalaisuudet perhekonstellaatiossa

Psykoterapiassa ylisukupolviset asiat tulevat usein käsiteltäväksi tavalla tai toisella. Puhumisen lisäksi on tarve etsiä keinoja, jotka saavuttavat kognitiivisen tason lisäksi toisenlaisen, syvällisen ymmärryksen ulottuvuuden asiakkaan tietoisuudessa.

Bert Hellingerin kehittämää konstellaatiotyöskentelyä voidaan käyttää psykoterapian yhteydessä täydentävänä menetelmänä joko yksilötyöskentelynä tai ryhmässä. Konstellaatio voi tarjota monipuolista materiaalia, jota on mahdollista analysoida terapiassa myös sanallisesti.

Perhekonstellaatiota menetelmänä on vaikea kuvata sanallisesti, sillä se on hyvin kokemuksellista. Koetan kuitenkin lyhyesti kuvata prosessia.

Perhekonstellaatiossa asiakasta haastatellaan lyhyesti alussa. Asiakas luo ohjaajan avustuksella kolmiulotteisen kuvan maailmastaan ja kysymyksestä, jota hän haluaa tarkastella. Asiakas itse asettelee valitsemansa edustajat ryhmästä niin kuin kokee heidän olevan suhteessa toisiinsa. Konstellaation edetessä asiakas seuraa roolihenkilöiden nonverbaalista viestintää, kuulee heidän tuntemuksiansa ohjaajan haastatellessa heitä.

Konstellaatio tarjoaa menetelmän, jolla on pääsy asiakkaan ei-kielelliseen maailmaan. Vaikka puhettakin voi olla, pääasiassa asiakas kokee konstellaation oikealla aivopuoliskollaan, samalla, johon traumamuistot tallentuvat.

Konstellaation avulla voi tulla tietoiseksi omasta historiastaan. Konstellaatiossa omaa tilannetta on mahdollista tarkastella ulkoapäin, jolloin uusi näkökulma tarjoaa uudenlaisia tarkastelumahdollisuuksia jumittuneisiin tilanteisiin. 

Asiakas saa mahdollisuuden nähdä enemmän vaihtoehtoja ja hän voi vapautua kokemaan omaa elämäänsä täydemmin kuin aiemmin. Yhteys omaan sukuun voi tulla vahvasti koetuksi ja ymmärrys elämäntilanteisiin vaikuttaneisiin asioihin tulee ymmärrettäväksi, jolloin menneisyyden kanssa on mahdollista tehdä rauha.

Konstellaation vaikutukset voivat toisinaan olla välittömiä. Syntyy yhtäkkinen ymmärrys, joka helpottaa oloa välittömästi. Tosinaan vaikutus on hitaampi ja tarvitaan aikaa sen asettumiseksi osaksi omaa elämää. Joskus asiakas ei pysty katsomaan konstellaation tarjoamaa ratkaisua lainkaan. Silloin ohjaajan on kunnioitettava asiakkaan tilannetta ja päätettävä konstellaatio siihen. 


Mitä itse voi tehdä?

Voit tutkia omaa sukupuutasi. Se on hyvin havainnollinen ja voi tuoda esille puhumattomia ja suvussa toistuvia asioita. Tällaisia voivat olla nuorena tai epäselvissä olosuhteissa kuolleet henkilöt ja saman ikäisenä tai vuosipäivinä koetut tapahtumat, kuten toistuvat onnettomuudet, sairastumiset ja kuolemantapaukset.

Saatat löytää esimerkiksi lapsena kuolleita sukusi jäseniä tai henkilöitä, joista et tiedä oikein mitään tai joista ei koskaan puhuta. Voit huomata joidenkin asioiden toistuvan eri sukupolvissa tietyissä ikävaiheissa tai esimerkiksi puintiaikaan. Ehkä jotain on tapahtunut aiemmissa sukupolvissa juuri silloin ja suvun muisti toimii niin, että siinä ajankohtana jotain jälleen tapahtuu.

Voit halutessasi kysellä salaisuuksista sukusi vanhemmilta jäseniltä. Vaikka asia saattaa jännittää, kannustan rohkeuteen. Hienotunteisuus toki on tarpeen, kuten jokaisen yksityisyyden kunnioittaminenkin. Usein ihmiset toivovat voivansa vapautua salaisuuksien kantamisesta ennen kuolemaansa.

Voit myös tilata monisteiden hinnalla sodassa olleiden sukulaistesi kantakortit, joista selviää heidän vaiheitaan sodan aikana. Kantakortin tilaus onnistuu suoraan sähköisesti Valtionarkiston sivuilta tai sähköpostilla kirjaamo@arkisto.fi tai arkisin klo 10-15 puhelimitse puh. 029 533 7400.

Jos ylisukupolviset asiat vaivaavat sinua, voit myös hakeutua keskustelemaan mielen ammattilaisen, kuten psykoterapeutin tai psykiatrisen sairaanhoitajan, kanssa tai kokeilla osallistumista perhekonstellaatioryhmään.

 


Käy tykkäämässä Naavapukuisen naisen Facebook-sivuista täällä